ภาษาไทย สอนโดยครูลิลลี่(Pinnacle)

ภาษาไทยโดย ครูลิลลี่

รหัสคอร์ส ระดับชั้น ชื่อคอร์ส คําอธิบายรายวิชา จํานวนชั่วโมง จํานวนชั่วโมงเพิ่ม ค่าเรียน Special Price
030001 ประถมศึกษา พื้นฐานหลักภาษาประถม 20 6 3,100
030002 ประถมศึกษา ป.4 - ป.5 เล่ม 1 20 6 3,100
030003 ประถมศึกษา ป.4 - ป.5 เล่ม 2 22.5 6.7 3,100
030004 ประถมศึกษา ไทย 1 (ป.6) 20 6 3,100
030005 ประถมศึกษา ไทย 2 (ป.6) 22.5 6.7 3,100
030006 ประถมศึกษา ไทย 3 (ป.6) 20 6 3,100
030007 ประถมศึกษา ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 15 4.5 3,100
030008 ประถมศึกษา โค้งสุดท้าย สอบเข้า ม.1 8 2.4 1,500
030009 มัธยมศึกษาตอนต้น พื้นฐานหลักภาษามัธยม 20 6 3,100
030010 มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 ภาษาไทย เทอม 1 22.5 6.7 3,100
030011 มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 ภาษาไทย เทอม 2 22.5 6.7 3,100
030012 มัธยมศึกษาตอนต้น ม.2 ภาษาไทย เทอม 1 22.5 6.7 3,100
030013 มัธยมศึกษาตอนต้น ม.2 ภาษาไทย เทอม 2 22.5 6.7 3,100
030014 มัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 ภาษาไทยเตรียมอุดม1 30 9 3,300
030015 มัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 ภาษาไทยเตรียมอุดม2 30 9 3,300
030016 มัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 โค้งสุดท้ายสอบเข้า ต.อ. 26 7.8 3,900
030017 มัธยมศึกษาตอนต้น เก็งข้อสอบเข้าเตรียมอุดม 10 3 1,900
030018 มัธยมศึกษาตอนปลาย สรุปเข้ม ม.4-5 เล่ม 1 30 9 2,500
030019 มัธยมศึกษาตอนปลาย สรุปเข้ม ม.4-5 เล่ม 2 30 9 2,500
030020 มัธยมศึกษาตอนปลาย 9 วิชาสามัญ และ O-NET 30 9 2,500
030021 มัธยมศึกษาตอนปลาย GAT เชื่อมโยง 6 1.8 1,000

สถาบันเคพีเอ็น สมาร์ท

719 อาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์ ชั้น 26 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
+66 (0) 2717 0188-9 ext. 106
contact@kpnsmart.com
KPNSMART

Follow Us

Video Games Handheld Game on Sale! Mother Kids Baby Clothing shoes safety