ชีววิทยา สอนโดยพี่หมออร

BIOLOGY ครูอร

รหัสคอร์ส ระดับชั้น ชื่อคอร์ส คําอธิบายรายวิชา จํานวนชั่วโมง จํานวนชั่วโมงเพิ่ม ค่าเรียน Special Price
260001 มัธยมศึกษาตอนต้น ชีววิทยา ม.ต้น 35 10.5 5,500
260002 มัธยมศึกษาตอนต้น Intensive ม.ต้น (สำหรับสอบเข้าเตรียมอุดมฯ / มหิดลฯ) 18 5.4 3,500
260003 มัธยมศึกษาตอนปลาย Eseential Bio ชีวะ ม.ปลาย 180 54 25,500 20,000
260004 มัธยมศึกษาตอนปลาย ชีวะ ม.ปลาย เล่ม 1 32 9.6 4,000
260005 มัธยมศึกษาตอนปลาย ชีวะ ม.ปลาย เล่ม 2 27 8.1 4,000
260006 มัธยมศึกษาตอนปลาย ชีวะ ม.ปลาย เล่ม 3 36 10.8 4,000
260007 มัธยมศึกษาตอนปลาย ชีวะ ม.ปลาย เล่ม 4 25 7.5 4,000
260008 มัธยมศึกษาตอนปลาย ชีวะ ม.ปลาย เล่ม 5 22 6.6 4,000
260009 มัธยมศึกษาตอนปลาย ชีวะ ม.ปลาย เล่ม 6 26 7.8 4,000
260010 มัธยมศึกษาตอนปลาย ชีวะ ม.ปลาย เล่ม 7 12 3.6 1,500
260011 มัธยมศึกษาตอนปลาย Comprehensive Bio เล่ม 1 23 6.9 5,000
260012 มัธยมศึกษาตอนปลาย Comprehensive Bio เล่ม 2 22 6.6 5,000
260013 มัธยมศึกษาตอนปลาย Comprehensive Bio เล่ม 3 24 7.2 5,000
260014 มัธยมศึกษาตอนปลาย Special (โค้งสุดท้าย ม.ปลาย) 11 3.3 3,000
260015 มัธยมศึกษาตอนปลาย ความถนัดแพทย์ ( พิชิตความถนัดแพทย์ กับทีม พี่หมออร) 18 5.4 4,800

สถาบันเคพีเอ็น สมาร์ท

719 อาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์ ชั้น 26 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
+66 (0) 2717 0188-9 ext. 106
contact@kpnsmart.com
KPNSMART

Follow Us

Video Games Handheld Game on Sale! Mother Kids Baby Clothing shoes safety