SmartSociety

สถาบันกวดวิชาที่มุ่งมั่น พัฒนาคุณภาพ อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อจะสร้างสรรค์ ระบบการเรียนรู้ที่ดี ควบคู่ไปกับ การศึกษาของประเทศ โดยการรวบรวม พันธมิตร ทางการ ศึกษา ที่เป็นสุดยอดติวเตอร์ แนวหน้าของประเทศ ที่มาก ด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ในการสอนพร้อม เทคนิคการสอนเฉพาะตัว ที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อ มุ่งเน้น ช่วยเสริมทักษะ ความรู้ความสามารถ ให้กับนักเรียน อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในทุกสาขาวิชา

EXECUTIVE'S TALK

ผมคิดว่าเด็กทุกคนควรได้รับโอกาส ในการพัฒนาเรียนรู้ที่ดี เพื่อให้เด็กเติบโต และพัฒนาได้อย่างเต็มที่ เราจึงวางแผน การจัดการเรียนรู้โดยให้ KPN Smart เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยง การเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาผู้เรียน อย่างรอบด้านมิใช่เพียงแต่เนื้อหา วิชาการเท่านั้น เราแบ่งเนื้อหาวิชาออกเป็น คอร์สย่อยๆ เพื่อให้ผู้เรียน ได้เลือกเสริมเติมเต็ม ในส่วนที่คิดว่าตนเองยังขาด กล่าวได้ว่าเราเป็นสถาบันเดียว ที่รวบรวมติวเตอร์ชื่อดังระดับประเทศ ซึ่งล้วนมีความหนักแน่นแม่นยำ ในเนื้อหา ผนึกกำลังด้วยติวเตอร์รุ่นใหม่ ที่เข้าใจความต้องการของเยาวชน ที่มาพร้อมด้วยเทคนิคใหม่ๆ ในการสอน ทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุก เข้าใจง่าย ตื่นเต้น และน่าสนใจ

สถาบันเดียว ที่รวบรวม ติวเตอร์ชื่อดัง ระดับประเทศ ซึ่งล้วนมี ความหนักแน่น แม่นยำในเนื้อหา
เชื่อมโยงการเรียนรู้ ระหว่างผู้เรียน ผู้สอนและผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้รอบด้าน
ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย แสดงพัฒนาการ ระหว่างเรียนและ เพิ่มความสะดวกให้แก่ ผู้เรียนและผู้ปกครอง
พัฒนารูปแบบสาขาทั้ง 34 แห่ง ให้ทันสมัย สอดคล้องกับ การเรียนรู้ และ lifestyle ของคนรุ่นใหม่
เพชรอุ้ม เศรษฐปิยานนท์ (น้องลูกตาล)
ความสำเร็จของน้องๆในการสอบแข่งขัน
O-Net ภาษาอังกฤษ
นภสร ชัยฤกษ์ (น้องนต)
ความสำเร็จของน้องๆในการสอบแข่งขัน
O-Net ภาษาอังกฤษ
ชนม์พศิน แก้วปราง (น้องหนุน)
ความสำเร็จของน้องๆในการสอบแข่งขัน
O-Net ภาษาอังกฤษ
นริฐ ชัชวาลโชคชัย (น้องคีน)
ความสำเร็จของน้องๆในการสอบแข่งขัน
O-Net ภาษาอังกฤษ
ภัทรกร ทวีสิทธิกุลลาภ (น้องเพิร์ส)
ความสำเร็จของน้องๆในการสอบแข่งขัน
O-Net ภาษาอังกฤษ
วรท ธารณามัย (น้องพีท)
ความสำเร็จของน้องๆในการสอบแข่งขัน
O-Net ภาษาอังกฤษ
ธัญยธรณ์ ธิติธนากร (น้องเดียร์)
ความสำเร็จของน้องๆในการสอบแข่งขัน
O-Net ภาษาอังกฤษ
ธนพนธ์ ไม่เสื่อมสุข (น้องป้อน)
ความสำเร็จของน้องๆในการสอบแข่งขัน
O-Net ภาษาอังกฤษ
คริษฐา เจนไวยาวัจมัย (น้องคิตตี้)
ความสำเร็จของน้องๆในการสอบแข่งขัน
O-Net ภาษาอังกฤษ
เจตะพงศ์ อินสว่าง (น้องเจ)
ความสำเร็จของน้องๆในการสอบแข่งขัน
O-Net ภาษาอังกฤษ
ปวริศา ทิมมณี (น้องใบเตย)
ความสำเร็จของน้องๆในการสอบแข่งขัน
O-Net ภาษาอังกฤษ
ฐิติชญา ชลธิชานันทน์ (น้องเอิร์น)
ความสำเร็จของน้องๆในการสอบแข่งขัน
O-Net ภาษาอังกฤษ
โสรยา ณัฐวุฒิ (น้องแพร์)
ความสำเร็จของน้องๆในการสอบแข่งขัน
O-Net ภาษาอังกฤษ
ณิชา ธนาวนิชกุล (น้องหมิว)
ความสำเร็จของน้องๆในการสอบแข่งขัน
O-Net ภาษาอังกฤษ
ณิชชาทิพย์ แช่มช้อย (น้องเอมิ)
ความสำเร็จของน้องๆในการสอบแข่งขัน
O-Net ภาษาอังกฤษ
ณัฐวุฒิ สุขสมชีวิน (น้องเอ็ม)
ความสำเร็จของน้องๆในการสอบแข่งขัน
O-Net ภาษาอังกฤษ
เสกพิสิฐ เมษะมัต (น้องโชกุน)
ความสำเร็จของน้องๆในการสอบแข่งขัน
O-Net ภาษาอังกฤษ
เปมิกา บุญยาพรกุล (น้องเจแปน)
ความสำเร็จของน้องๆในการสอบแข่งขัน
O-Net ภาษาอังกฤษ
ชวันรัตน์ รัตนชัยพรพันธ์ (น้องน้ำ)
ความสำเร็จของน้องๆในการสอบแข่งขัน
O-Net ภาษาอังกฤษ
ยลลดา พาราพิทักษ์ ( น้องเกรซ)
ความสำเร็จของน้องๆในการสอบแข่งขัน
O-Net ภาษาอังกฤษ
สาริศา เชิญศิริดำรงค์ (น้องเอม)
ความสำเร็จของน้องๆในการสอบแข่งขัน
O-Net ภาษาอังกฤษ
มัทวัน คเชนทร์ (น้องข้าว)
ความสำเร็จของน้องๆในการสอบแข่งขัน
O-Net ภาษาอังกฤษ
สุทัตตา ลีลาขจรจิต (น้องอิงอิง)
ความสำเร็จของน้องๆในการสอบแข่งขัน
O-Net ภาษาอังกฤษ
บุญสิตา พวงกุหลาบ (น้องเกรซ)
ความสำเร็จของน้องๆในการสอบแข่งขัน
O-Net ภาษาอังกฤษ
อารยา ศรวณีย์ (น้องเมย์)
ความสำเร็จของน้องๆในการสอบแข่งขัน
O-Net ภาษาอังกฤษ
นัทธมน โสธนะพันธุ์ (น้องจ๋าจ้า)
ความสำเร็จของน้องๆในการสอบแข่งขัน
O-Net ภาษาอังกฤษ
นวิน พิทักษ์ธีระธรรม (น้องมาร์ท)
ความสำเร็จของน้องๆในการสอบแข่งขัน
O-Net ภาษาอังกฤษ
ธรรมสรณ์ เอี่ยมธนาภรณ์ (น้องโอ๊ค)
ความสำเร็จของน้องๆในการสอบแข่งขัน
O-Net ภาษาอังกฤษ
ณัฐณิชา เมรินทร์ (น้องยีน)
ความสำเร็จของน้องๆในการสอบแข่งขัน
O-Net ภาษาอังกฤษ
ปุณณ์ บุญชูช่วย (น้องปลื้ม)
ความสำเร็จของน้องๆในการสอบแข่งขัน
O-Net ภาษาอังกฤษ
วิชญ์พล เด่นดำรงทรัพย์ (น้องการ์ด)
ความสำเร็จของน้องๆในการสอบแข่งขัน
O-Net ภาษาอังกฤษ
เขมชาติ หิรัญฤทธิ์ (น้องฟลุค)
ความสำเร็จของน้องๆในการสอบแข่งขัน
O-Net ภาษาอังกฤษ
ธนภัทร ประกายรุ้งทอง (น้องดิว)
ความสำเร็จของน้องๆในการสอบแข่งขัน
O-Net ภาษาอังกฤษ
อาทิตยา มาด้วง (น้องแตงโม)
ความสำเร็จของน้องๆในการสอบแข่งขัน
O-Net ภาษาอังกฤษ
พันธิตร & พันธิตรา สุขวิสิฏฐ์
ความสำเร็จของน้องๆในการสอบแข่งขัน
O-Net ภาษาอังกฤษ
วรินทร สัมมาคารวะ (น้องพลอย)
ความสำเร็จของน้องๆในการสอบแข่งขัน
O-Net ภาษาอังกฤษ
ลลิดา ธนวิจิตรพันธ์ (น้องโดนัท)
ความสำเร็จของน้องๆในการสอบแข่งขัน
O-Net ภาษาอังกฤษ
รุจโรจ มานะกิจ (น้องรุจ)
ความสำเร็จของน้องๆในการสอบแข่งขัน
O-Net ภาษาอังกฤษ
ศุภาวีร์ ปาลิศรีโรจน์ (น้องโบ)
ความสำเร็จของน้องๆในการสอบแข่งขัน
O-Net ภาษาอังกฤษ
นันทพร สาทิพย์จันทร์ (น้องปาล์ม)
ความสำเร็จของน้องๆในการสอบแข่งขัน
O-Net ภาษาอังกฤษ
กัญญาภัสร สุวรรณกิจ (น้องน้ำ)
ความสำเร็จของน้องๆในการสอบแข่งขัน
O-Net ภาษาอังกฤษ
ต้นสน ลลิตกาญจนกุล (น้องต้นสน)
ความสำเร็จของน้องๆในการสอบแข่งขัน
O-Net ภาษาอังกฤษ
ภัทรภรณ์ มั่นคง (น้องพลอย)
ความสำเร็จของน้องๆในการสอบแข่งขัน
O-Net ภาษาอังกฤษ
นพชัย สิระนาท (น้องนพ)
ความสำเร็จของน้องๆในการสอบแข่งขัน
O-Net ภาษาอังกฤษ
กิตติ์ธเนศ วุฒิณรงค์ตระกูล
ความสำเร็จของน้องๆในการสอบแข่งขัน
O-Net ภาษาอังกฤษ
กรวิชญ์ ดุษฎีวิจัย (น้องพั้นช์)
ความสำเร็จของน้องๆในการสอบแข่งขัน
O-Net ภาษาอังกฤษ
ตรีเพชร เลิศทรัพย์ขจร (น้องเปา)
ความสำเร็จของน้องๆในการสอบแข่งขัน
O-Net ภาษาอังกฤษ
ปณิธิ มงคลปทุมรัตน์ (น้องป่าน)
ความสำเร็จของน้องๆในการสอบแข่งขัน
O-Net ภาษาอังกฤษ
ฐานวัฒน์ สุเชาว์อินทร์ (น้องริว)
ความสำเร็จของน้องๆในการสอบแข่งขัน
O-Net ภาษาอังกฤษ
อรณิชา ตระการกูล&ศิรญา แก้วภักดี
ความสำเร็จของน้องๆในการสอบแข่งขัน
O-Net ภาษาอังกฤษ
ภวัต ศรีสืบ (น้องปูน)
ความสำเร็จของน้องๆในการสอบแข่งขัน
O-Net ภาษาอังกฤษ
พรลภัส ส่งไพศาล (น้องแก้ม)
ความสำเร็จของน้องๆในการสอบแข่งขัน
O-Net ภาษาอังกฤษ
ด.ช.จักรภัทร การุณงามพรรณ
แข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ด.ช.กฤษติน สุขุมรัตนาพร
แข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ด.ช.กันตวิชญ์ อัศวดิษฐเลิศ
แข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ด.ช.ปณวัตร เตียเจริญ
แข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ด.ช.จิรวัฒน์ ตู้จินดา
แข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ด.ช.ชาญ สงเดช
แข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ด.ช.กิตติธัช รัตนวรรณชัย
แข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ด.ช.กัญจน์ จันทร์แสงสุก
แข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ด.ช.นภวัต ตันติศิริวัฒน์
แข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ด.ช.ภูดิศ เจษฎาธรรมสถิต
แข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ด.ช.ฐาณุสิทธิ์ สุพรรณพงศ์
แข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ด.ช.ถิรณัฏฐ์ กาญจนธัญรัตน์
แข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ด.ญ.ชนิศา พร้อมพัฒนภักดี
แข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ด.ญ.จริญญา เพ็งสว่าง
แข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ
   

สถาบันเคพีเอ็น สมาร์ท

719 อาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์ ชั้น 26 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
+66 (0) 2717 0188-9 ext. 106
contact@kpnsmart.com
KPNSMART

Follow Us

Video Games Handheld Game on Sale! Mother Kids Baby Clothing shoes safety